Een nieuwe bezoeker op jouw webiste beslist in slechts een paar seconden, of hij bij jouw gaat vinden wat hij zoekt

Dit leer je deze les

WAT

Deze les ga je kijken naar alle belangrijke zaken op jouw website en hier, indien nodig, verbeteringen aanbrengen. Het doel is uiteraard om ervoor te zorgen dat je website gaat converteren. Dat wil zeggen, dat je (meer) gaat verkopen via jouw website. Daarbij moet ik de kanttekening maken dat jouw website nooit alleen op zichzelf staat. Alleen jouw website optimaliseren is niet voldoende om jouw omzet te laten stijgen. Van achterover leunen en wachten tot de klanten vanzelf komen, is nog nooit iemand rijk geworden. Je hebt andere middelen nodig om bezoekers naar jouw website te trekken. Daar gaan de andere lessen van ES Cademy over. Deze les gaat over het moment dát die bezoekers op jouw website zijn, zij kunnen vinden wat zij zoeken en overtuigd worden om over te gaan tot actie.

WAAROM

Jouw website is misschien wel jouw meest belangrijke online kanaal. Op jouw website kan jouw (potentiele) klant alles vinden over jou, jouw product of dienst en het stelt hem in staat direct met jou in contact te komen. Een goede website is dus van wereldbelang. Dit is namelijk het kanaal waar jij met online marketing de meeste conversie uit gaat halen. Simpelweg omdat alle marketingkanalen terugleiden naar jouw website. Je zou dus zelfs kunnen zeggen dat al jouw marketing in dienst staat van jouw website.

Het is dan ook belangrijk om
① een hele goede website te hebben
② om deze te onderhouden zodat jij een super website blijft hebben

Wist je dat een nieuwe bezoeker van jouw website binnen een paar seconden besluit of hij op jouw site gaan vinden wat hij zoekt? Nog voor hij alles heeft bekeken, gescrold of zelfs maar iets heeft gelezen. Je hebt dus maar 1 kans op een goede eerste indruk, want als jij die bezoeker kwijt bent, ben je hem voorgoed kwijt. En iedere bezoeker die jouw website weer verlaat, is een gemiste kans.

HOE

We beginnen met de anatomie van jouw website. De anatomie is uiteraard het lichaam van jouw site, bestaande uit jouw menu, homepage en al jouw overige pagina’s. Daarnaast gaan we kijken naar jouw conversiemogelijkheden en hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit alles zo optimaal mogelijk ingesteld wordt.